Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Home

Zorg & Daad

Zorg en Daad draagt bij aan de kwaliteit van zorg op individueel en systemisch niveau.

ZORG en DAAD voegt DAAD bij de ZORG!

Visie

Bij Zorg en Daad streven we ernaar om individuen te inspireren en kracht te geven, zodat ze zelfvertrouwen- en autonomie ontwikkelen, hun potentie kunnen benutten en kunnen participeren in de maatschappij.

Missie

Onze missie is om individuen te ondersteunen- en stimuleren in cognitieve- en emotionele zelfregulatie, het ontwikkelen van competenties, het vormgeven van hun identiteit en het nemen van de regie over hun eigen leven.

Doelgroep

Zorg en Daad richt zich zowel op de jeugdzorg als op de volwassenenzorg.
Ons zorgaanbod is van kracht binnen het niet-vrijwillige (forensische doelgroep)-
en het vrijwillige kader in de zorg.

Wie zijn wij

Zorg en Daad is een zorgaanbieder gevestigd in Rotterdam met een specialisatie in de jeugdzorg. We bieden zorg aan jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende (gedrags)problematiek. Ons zorgaanbod bestaat uit ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, dagbesteding, diagnostiek- en (dag)behandeling, en schoolloopbaanbegeleiding. 

Zorg en Daad hanteert een methodische werkwijze om jeugdigen- en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek, en gedragsproblematiek een één-op-één begeleiding te bieden. Zorg en Daad ziet methodisch werken als een cyclisch proces waaronder een aantal stappen moeten worden doorlopen om tot goede zorg te komen: verzamelen van informatie omtrent de jeugdige, vaststellen van de ondersteuningsbehoefte, om vervolgens daaruit doelen vast te stellen. Zodra de doelen helder zijn worden activiteiten gepland en conform planning uitgevoerd. 

Bekijk hier ons nieuwsoverzicht 

Waarom Zorg en Daad?

Professioneel

Zorg en Daad kenmerkt zich door het bezitten van essentiële vaardigheden, specifieke kennis en ruime ervaring op het gebied van jeugd, forensische kader, GGZ en vluchtelingen binnen het zorgdomein. Zorg en Daad is vakmanschap!

Kwaliteit

Wij werken kwaliteitsgericht en stellen zeer hoge eisen aan onze werkzaamheden en voelen ons volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze zorgprofessionals vertonen een grote mate van flexibiliteit, taak verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Flexibel

Zorg en Daad beschikt over het vermogen om situationeel zeer snel aan te passen en te schakelen wanneer hier vraag naar is. Wij durven onze prioriteiten te herschikken en gericht aan de slag te gaan met een vraagstuk dat een hogere prioriteit betreft.

Authentiek

Authenticiteit staat voor Zorg en Daad centraal binnen onze werkwijze. Wij zijn trouw aan onze eigen individuele personen en organisatie-identiteit. Tegelijkertijd durven wij beiden te voorzien van onze eigen karakteristieke eigenschappen en zijn hierdoor mede in staat om een authentieke verbinding te vinden met zowel de opdrachtgevers als de zorgprofessionals.

Betrokkenheid

Binnen de samenwerking leeft, denkt en voelt Zorg en Daad mee met zowel de opdrachtgevers als ZZP’ers.

Onze zorgprofessionals zijn in staat kwalitatieve zorg te leveren aan cliënten die te maken hebben met problematiek binnen diverse leefgebieden.

Zorg en Daad werkt samen met:

Zorginstellingen

Bent u op zoek naar goede zorgprofessionals? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij zorgen voor een perfecte match tussen uw organisatie en zorgprofessionals. Onze zorgprofessionals zijn in staat zowel ad-hoc diensten als langdurige detacheringsopdrachten te vervullen.

Zorg en Daad hanteert een medicatiebeleid en biedt enkel medicatie gecertificeerde ZZP’ers aan bij onze opdrachtgevers.

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan en wat wij voor u kunnen betekenen, druk dan op aanmelden of neem gerust contact met ons op!

ZZP'ers

Wij van Zorg en Daad richten ons in eerste instantie op het in kaart brengen van de zorgvraag van de opdrachtgever.

Vervolgens zorgen wij dat jij als ZZP’er gekoppeld wordt aan een opdrachtgever passend bij jouw profiel. De zorgvraag van de opdrachtgevers kunnen variëren van doelgroepen, settingen en diensten.

Ben jij een ZZP’er die vanuit een methodische werkwijze de cliënt gericht en optimaal kan ondersteunen binnen diverse settingen en leefgebieden?
Druk dan op aanmelden of neem gerust contact met ons op.

Werken bij

Zorg & Daad

Maak jij samen met ons het verschil voor jeugdigen- en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek?

Veel gestelde vragen

Zorg en Daad is een jonge en dynamische zorgaanbieder die zich toelegt op het bieden van begeleiding aan zowel jeugdigen als volwassenen binnen verschillende essentiële leefgebieden. 

Zorg en Daad is niet alleen gericht op het individu, maar richt zich ook op het systeem met als doel activering en ontwikkeling te bevorderen.

Zorg en Daad werkt enkel met gediplomeerde zorgprofessionals die beschikken over een VOG, medicatiecertificaat en beschikken over relevante werkervaring binnen het werkveld.

Zorg en Daad biedt haar medewerkers zowel interne als externe scholingsmogelijkheden aan om hun kennis en expertise te bevorderen.

ZORG en DAAD voegt DAAD bij de ZORG!