Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Doelgroep

Doelgroep

Ons zorgaanbod is zorgvuldig ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van drie doelgroepen: de forensische doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking, en de geestelijke gezondheidszorg. We streven ernaar om hoogwaardige zorg te bieden, die elk individu de ondersteuning en behandeling biedt die diegene nodig heeft om het welzijn te bevorderen.

De forensische doelgroep
De forensische doelgroep bestaande uit individuen die in aanraking zijn gekomen met justitie omvat jongeren/volwassenen die recentelijk geschorst zijn na preventieve hechtenis, zij die zich in een verloffase bevinden na een (langdurige) detentiestraf of PIJ-maatregel/Tbs-maatregel, evenals jongeren/volwassenen die na detentie geen zinvolle dagbesteding hebben of behoefte hebben aan begeleiding/behandeling. We begrijpen dat deze doelgroep aanzienlijke uitdagingen ondervindt op de arbeidsmarkt en streven ernaar om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen of verfijnen van basisvaardigheden en het aanpakken van praktische zaken binnen verschillende essentiële levensgebieden.

Licht verstandelijke beperking (LVB)
Ons zorgaanbod voor mensen met een licht verstandelijke beperking richt zich voornamelijk op het versterken van adaptieve vaardigheden (wat ook wel sociale zelfredzaamheid wordt genoemd), en het betreft de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig de dag door te komen. Adaptief gedrag kan worden verdeeld in conceptuele vaardigheden zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen, sociale vaardigheden zoals communiceren met anderen, en praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging of gebruik maken van het openbaar vervoer. We leggen de focus op het versterken van deze vaardigheden zodat de cliënt meer regie gaat krijgen over zijn/haar eigen leven. 

De geestelijke gezondheidszorg
Ons zorgaanbod voor de geestelijke gezondheidszorg is toegespitst op het bieden van ondersteuning aan individuen met een autismespectrumstoornis, stemmingsstoornis, angststoornis, gedragsstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.