Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

  1.  Contact opnemen: Je kunt op twee manieren bij Zorg en Daad terechtkomen. Neem zelfstandig contact op met ons aanmeldteam via aanmelding@zorgendaad.nl of laat een verwijzer jouw aanvraag bij ons indienen.
  2. Aanmelding: De cliënt ontvangt een aanmeldformulier dat ingevuld teruggestuurd wordt naar het aanmeldteam van Zorg en Daad. Dit wordt vervolgens opgepakt door de casusregisseur.
  3. Intake: Op locatie verzorgt de casusregisseur de intake. Samen nemen we het aanmeldformulier door, inventariseren we behoeftes en stellen we concrete doelen vast.
  4. Zorg starten: Binnen één week wordt er een ambulante maatwerker aan jou gekoppeld. Deze zal, aan de hand van het opgestelde perspectiefplan, gericht met jou aan de slag gaan.
  5. Evalueren: Elke 3 maanden wordt de zorg op locatie geëvalueerd met alle betrokkenen. Indien nodig gebeurt dit eerder en/of vaker. We bekijken of de zorg nog passend is en of er eventuele wijzigingen moeten worden aangebracht.
  6. Beëindigen/verlengen: Na 12 maanden wordt de zorg beëindigd, maar de cliënt wordt niet meteen losgelaten. Zorg en Daad biedt ook nazorg. Indien nodig kan de hulpverlening na 12 maanden worden verlengd.