Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Aanmelden

Aanmelden

Je kunt op twee manieren bij Zorg en Daad terechtkomen. Neem zelfstandig contact op met ons aanmeldteam via aanmelding@zorgendaad.nl of laat een verwijzer jouw aanvraag bij ons indienen.

Je kunt hieronder het aanmeldformulier invullen. 
Deze wordt naar het aanmeldteam van Zorg en Daad verstuurd en dit wordt vervolgens opgepakt door de casusregisseur.

Op locatie verzorgt de casusregisseur de intake. Samen nemen we het aanmeldformulier door, inventariseren we behoeftes en stellen we concrete doelen vast.
Binnen één week wordt er een ambulante maatwerker aan jou gekoppeld. Deze zal, aan de hand van het opgestelde perspectiefplan, gericht met jou aan de slag gaan.

Vul het onderstaand formulier zorgvuldig in

Aanmeldingscriteria: 
Toelatingscriteria: Jeugdigen van 12 jaar- en ouder met uiteenlopende problematieken kunnen worden aangemeld bij Zorg en Daad. 

Uitsluitingscriteria
De volgende uitsluitingscriteria worden gehanteerd door Zorg en Daad:

  • Eetstoornissen
  • Psychotische stoornissen
  • Acute suïcidaliteit

Indicatie- en financieringsproces bij Zorg en Daad:
Een geldige indicatie vormt de sleutel tot het ontvangen van zorg en het financieel ondersteunen van onze organisatie, Zorg en Daad. Momenteel hanteren wij een werkwijze die gebaseerd is op het Persoons Gebonden Budget (PGB). Binnenkort breiden we onze dienstverlening uit door ook gecontracteerde zorg aan te bieden. Deze ontwikkeling versterkt onze capaciteit om hoogwaardige zorg te verstrekken en sluit aan op ons streven om de beste zorgmogelijkheden toegankelijk te maken voor onze cliënten.