Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van  www.zorgendaad.nl

Een overeenkomst tussen Zorg en Daad en opdrachtgever komt tot stand nadat Zorg en Daad de opdracht van opdrachtgever heeft geaccepteerd of Zorg en Daad met de uitvoering van de opdracht aanvangt.
Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Zorg en Daad
zijn bevestigd of geaccepteerd.
Zorg en Daad heeft het recht om de opdracht of een wijziging van de opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, en is niet aansprakelijk voor de schade
die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door Zorg en Daad in de
opdrachtbevestiging is vermeld