Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Profielen

Profielen oprichters integraal aanbod

Dwayne Powel

HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond 2015, differentiatie GGZ agoog, SKJ- geregistreerd, post bachelor zorgmanagement

Hallo, ik ben Dwayne Powel, een gedreven professional, geboren en getogen in het bruisende Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid. Mijn pad heeft me door diverse settings en functies geleid, waar ik waardevolle ervaring heb opgedaan in het begeleiden en behandelen van jeugdigen en adolescenten met een (forensische) psychiatrische achtergrond en aanverwante uitdagingen.
Met meer dan een decennium ervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heb ik diverse rollen vervuld, zoals wooncoach, ambulante begeleider, behandelaar en casemanager. Mijn specialisatie ligt in het omgaan met complexe psychiatrische problemen bij jongeren en volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), zoals psychotische stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en depressies.
Naast mijn ruime ervaring in de GGZ, beschik ik over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement en effectief leiderschap. Deze expertise heb ik verworven tijdens mijn post-bachelor studie zorgmanagement en in de diverse functies die ik heb mogen bekleden.
Binnen Zorg en Daad krijg ik de ruimte om te multitasken, wat mijn talenten optimaal tot bloei brengt. Het vervullen van meerdere taken geeft me voldoening, en mijn vermogen om op een creatieve en strategische wijze te handelen wordt hier gewaardeerd. Samen zetten we stappen in de zorg, met daadkracht en authenticiteit als onze drijvende krachten. We streven ernaar om impact te maken en het welzijn van cliënten te verbeteren.

Amine Liazid

HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond 2018, differentiatie opvoedhulp, SKJ- geregistreerd

Als een geboren en getogen Rotterdammer, zit het ‘de handen uit de mouwen steken’ echt in mijn bloed. Mijn hart ligt al meer dan een decennium binnen het welzijnswerk, en gedurende die tijd heb ik diverse rollen vervuld om een schat aan ervaring op te doen. Zo heb ik als ambulant werker jarenlang jongeren met ASS begeleid, en recentelijk heb ik mijn focus verlegd naar het forensische domein.
Wat mij onderscheidt, is mijn diepgewortelde overtuiging in oprechtheid als essentieel element voor elke zorgprofessional. Mijn kompas wijst altijd naar het welzijn van de cliënt en streeft ernaar hen te ondersteunen bij het vinden van een participerende rol in de samenleving. De afgelopen jaren is er een groeiend verlangen in mij ontstaan om een uniek integraal aanbod te ontwikkelen. Een aanbod dat cliënten op alle leefgebieden ondersteunt en hen helpt bloeien.
Bij Zorg&Daad breng ik niet alleen mijn professionele ervaring mee, maar ook de hoge eisen die ik altijd aan mezelf heb gesteld. Mijn toewijding aan het leveren van kwalitatieve zorg en het creëren van een positieve impact op het leven van anderen is wat mij drijft. Samen met het team van Zorg&Daad hoop ik een wezenlijk verschil te maken en een integrale benadering te bieden die echt het verschil maakt in het leven van onze cliënten. 

Eray Yanik

MSc Psycholoog, SKJ-geregistreerd/docent maatschappijleer

Na ruim 5 jaar te hebben gewerkt als docent- en studieloopbaanbegeleider op het middelbaar beroepsonderwijs, heb ik de switch gemaakt naar de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. In deze werkvelden ben ik werkzaam als gedragswetenschapper. In de gehandicaptenzorg ben ik als gedragswetenschapper verbonden aan woonlocaties en dagbestedingslocaties en coördineer ik het zorgproces rondom de cliënt. In de jeugdzorg richt ik me op de orthopedagogische begeleiding van jeugdigen die vanwege gedragsproblematiek, psychiatrische en/of psychosociale noden, gedurende langere tijd begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Hiervoor stippel ik het (ontwikkel)traject uit, coördineer ik de behandeling, en ondersteun en adviseer ik de pedagogische medewerkers bij de benadering van de jeugdigen en de uitvoering van de zorgplannen. Deze werkzaamheden heb ik veelal uitgevoerd binnen een Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI), en op gezinsvervangende woongroepen binnen de jeugdzorg. Gedurende deze jaren ben ik getuige geweest van de kwetsbaarheid van deze doelgroepen, maar ook de mogelijkheden voor potentiële groei en zelfverwerkelijking. Voor de individuen die geen orde kunnen construeren in de hevigheid van het bestaan tracht ik te ondersteunen tot orde en regelmaat, tot zelfredzaamheid in de maatschappij.

ZORG en DAAD voegt DAAD bij de ZORG!