Zorg & Daad

Zorg en Daad

Menu

Zorg en Daad visie missie

Visie

Bij Zorg en Daad streven we ernaar om individuen te inspireren en kracht te geven, zodat ze zelfvertrouwen- en autonomie ontwikkelen, hun potentie kunnen benutten en kunnen participeren in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat het een moedige en krachtige daad is om aan jezelf te werken. Vanuit onze thuisbasis bij ‘DeCode-Rotterdam’, biedt Zorg en Daad een op maat gemaakt integraal aanbod (bestaande uit gezinsondersteuning, ambulante begeleiding, (dag)behandeling en dagbesteding) om jongeren te ondersteunen bij het versterken van hun innerlijke kracht.

Missie

Onze missie bij Zorg en Daad is om individuen te ondersteunen- en stimuleren in cognitieve- en emotionele zelfregulatie, het ontwikkelen van competenties, het vormgeven van hun identiteit en het nemen van de regie over hun eigen leven. We streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het vormen van zelfbewuste en zelfsturende individuen, zodat ze maximaal kunnen participeren in de samenleving, gebruikmakend van hun potentieel. Door onze jarenlange ervaring binnen de zorgsector zijn we getuige geweest van onvoldoende zorg door lange wachtlijsten. Nog steeds wachten veel individuen op de juiste hulpverlening, waardoor de ontwikkeling stagneert. Om een verdere stagnatie in de ontwikkeling van zorgvragers te voorkomen verlenen wij zorg middels een integraal aanbod waarbij een individu alle facetten van zorg kan krijgen: hierbij zijn we in staat om maatwerk te leveren. Er worden zorgverleners ingezet die de juiste expertise en ervaring hebben om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen.